Shop Mobile More Submit  Join Login
{Cover} Lay (EXO) - #9 by larry1042001 {Cover} Lay (EXO) - #9 by larry1042001
:iconlarry1042001:

{Cover} Lay (EXO) - #9 by larry1042001

Watch
/ ©2013-2016 larry1042001
-Happy birthday Yixing mong~ :D :iconhappybirthdayplz::iconhappybirthdayplz:
-Lần đầu thử style này lol Chẳng qua là ném tất cả các res vào thôi = ))))))

-Dù còn lâu nhưng vẫn upload :D Mỗi người sẽ có PSD :D
----------------------------------------------------------------------
:bulletred: Style: Chinese Style
:bulletyellow: Coloring: :iconmiuelf: (Chội ôi thích cái PSD SuLay của s' ghê :D),:icontrangmelody:,:iconpicanta:,and me (PSD Happy Birthday Ilhoon)
:bulletpink: Resources: Lots of people,I forgot name,so,who owner this PNG,tell me :)
:bulletblack: Stock/Image: Google

----------------------------------------------------------------------
:meow: Favorite if you like it
:meow: Let me a comment,please :D
:meow: Ai đem đi bán là xong với tớ :iconangryplz:
------------------------------------:bye::bye::bye:------------------------------------
Add a Comment:
 
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
hế sao nó LQ voãi
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
Blend nhiều
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Oct 4, 2013  Student Digital Artist
Lờ qê  = ))
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
-Bờ lên nhju` = ))
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Digital Artist
lờ quê là lờ quê = ))))
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
-Kệ cmn lờ luôn đê  Pikachu Loves It Plz 
Reply
:iconyeolibaekie-holic:
yeolibaekie-holic Featured By Owner Oct 3, 2013
chả là quá rời :)
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Interface Designer
Hu hu,cổm ơn boạn :(
Reply
:iconyeolibaekie-holic:
yeolibaekie-holic Featured By Owner Oct 4, 2013
: )
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Cơ mà khá hơn t rồi TvT:D (Big Grin) 
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
T cứ quăng vào .-.
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Interface Designer
.__. ok r
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
- Bố cục rời rạc
- Dislike text
- Mod LQ 
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Quăng hết vào mà :| (Blank Stare) Mod không LQ :| (Blank Stare)  Ok thanks CURSE YOU! 
Reply
:iconyuriilee:
yuriilee Featured By Owner Oct 2, 2013  Professional Digital Artist
- giỏi thế style china cơ ế :iconangryplz:

Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
CURSE YOU! 
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Artist
ôi cái mod nó bị biến cmn dạng r hả m .______________.
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Biến sao .-.
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Artist
.-. nhìn kĩ lại cái
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Có đâu
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Artist
.-.
Reply
:iconathena-cris:
athena-cris Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Đúng thật là bạn chỉ quăng hết res vào ;__ ;
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
- .-. = ))
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
bố cục của các mod thấy rời rạc sao ấy .___.
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Ừm,lần đầu,nói chung t chỉ tống vào thôi :)
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
- * dòm * Sao bọn này cover style china hay thế :") :'v
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
-Em thậm chí không nghĩ là làm được ấy .-. Down về để đó k dùng cũng phí,quăng hết vào là xong = ))
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Interface Designer
- ừ 
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Cho tớ xin được hông, làm cover zing =) Tớ bị lười
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Ok :) = ))
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
mần quen luôn
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Larry B2k1
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
Ran G2k
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
-M-t,cho zing :D
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Oct 2, 2013  Student Interface Designer
trên profile t ấy
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
October 2, 2013
Image Size
651 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,076
Favourites
38 (who?)
Comments
35
Downloads
10
×